Vores politikker

Vi handler etisk

I Pihl Koncernen sætter vi en ære i at sikre en høj grad af forretningsetik på tværs af koncernen. Vi tolererer ingen former for korrupte aktiviteter, herunder bestikkelse og overtrædelse af konkurrencereglerne. Vi optræder altid professionelt, fair og med integritet i alle vores forretningsaktiviteter og relationer.

Vi tager ansvar

I koncernen ønsker vi at drive en ansvarlig forretning med respekt for de ansatte og samfundet og med ønsket om at bidrage til den grønne omstilling. Vi anser vores samarbejdspartnere, herunder underentreprenører og leverandører, for vores udvidede forretning og kræver derfor, at de efterlever vores etiske standarder.

Vores politikker

Vi har udarbejdet en række politikker, der vejleder vores medarbejdere, samarbejdspartnere, underentreprenører og leverandører i vores forretningsgange, og sikrer, at de efterlever vores etiske standarder.

Du kan læse og downloade her: