Ansvarlighed

Vi er en ansvarlig virksomhed, der udviser samfunds- og socialt ansvar

Vi tager ansvar

I koncernen ønsker vi at drive en ansvarlig forretning med respekt for de ansatte, samfundet og miljøet. Vi anser vores samarbejdspartnere, herunder underentreprenører og leverandører, for vores udvidede forretning og kræver derfor, at de efterlever vores etiske standarder.


For at sikre at alle medarbejdere og vores samarbejdspartnere, herunder underentreprenører og leverandører for vores udvidede forretning, efterlever vores etiske standarder, har vi udarbejdet en politik for samfundsansvar, en Code of Conduct for vores medarbejdere, en Code of Conduct for vores samarbejdspartnere og en whistleblower ordning.

Se vores politikker

Samfundsansvar - en erfaren og nysgerrig partner

Vi ser en bæredygtig tilgang som væsentlig og nødvendig i alle former for byggeri og renovering. Derfor tænker vi bæredygtige tiltag ind helt fra projektets start, træffer løbende valg, der søger at fremme den grønne omstilling, og vi stiller krav til vores samarbejdspartnere om at gøre det samme. Vi har udarbejdet en bæredygtighedsstrategi og arbejder kontinuerligt på implementering af bæredygtige tiltag på vores kontor, projekter og byggepladser (fx certificeringer, materialevalg, designtiltag og lignende). 

Vores bæredygtighedsstrategi

Pihl Koncernens bæredygtighedsstrategi er opdelt i tre temaer;

 

  1. Arbejdsforhold og menneskerettigheder
  2. Miljø og klima
  3. Forretningsetik

Arbejdsforhold og menneskerettigheder

I Pihl Koncernen værner vi om vores medarbejdere. Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere kan gå trygt og sikkert på arbejde. Vi arbejder derfor målrettet på at skabe en sikker og sund arbejdsplads med gode arbejdsforhold, lige muligheder og relevant udvikling.

Uddannelse, udvikling og trivsel

En levende virksomhed er en lærende virksomhed. Vi tror på livslang læring, hvor efter- og videreuddannelse har sin naturlige plads.
Vi bidrager til uddannelse af studerende og unge mennesker gennem praktikant- og lærlingestillinger. For at give de bedste forudsætninger for god læring arbejder vi i koncernen på at have en makkerstruktur med sidemandsoplæring, så vores mest erfarne og specialiserede medarbejdere kan dele viden og oplære yngre kolleger.

Socialt ansvar

Vi anerkender vores sociale ansvar for at overholde menneskerettighederne. Ikke kun for koncernens egne medarbejdere, men også når det gælder samarbejdspartnere, underentreprenører og leverandører. Vi støtter op om- og respekterer de internationalt anerkendte menneskerettigheder, som er formuleret i FN’s Menneskerettighedserklæring og den internationale arbejdsorganisations (ILO) kernekonventioner, og vi forventer det samme af alle dem, vi samarbejder med.

Miljø og klima

Vi ønsker at værne om klimaet og miljøet. Bygge- og anlægsbranchen påvirker klima og miljø meget, og derfor arbejder vi løbende for at reducere vores negative indvirkning. 

Vi reducerer vores CO2

Vi har vi en målsætning om at reducere CO2-udledningen væsentligt fra vores forretnings aktiviteter. Vi har sat et konkret mål om, at vi som koncern er klimaneutrale i 2030, og at vores CO2-udledninger reduceres årligt i et tempo, som svarer til en 1,5 C temperaturstigning.

Byggematerialer og -affald

Vi har en målsætning om at bruge materialer, der opfylder kravene til en DGNB Guld certificering inden udgangen af 2023. For vores byggeaffald har vi sat mål om at øge vores genanvendelsesprocent. Det gør vi bl.a. igennem øget fraktionering af affald og ved at identificere alternative affaldsaftagere. I 2020 startede vi et samarbejde op med et byggemarked. Fra vores byggepladser indsamler de brugt træ, som bliver genanvendt og solgt i deres byggemarkeder.

Vi uddanner os

For os er bæredygtighed et emne, der vedrører alle fag og mange valg gennem byggeriets opførelse. Derfor uddannes alle vores produktionsmedarbejdere i DGNB-certificering med et solidt grundniveau. Derudover har vi som mål, at minimum 20% af vores produktionsfolk skal have en DGNB-konsulentuddannelse. Det sikrer, at den nødvendige viden er tilgængelig, hvor der er mest behov for den, uanset projekt eller fag.

Forretningsetik

Vi handler etisk

I Pihl Koncernen sætter vi en ære i at sikre en høj grad af forretningsetik på tværs af koncernen. Vi tolererer ingen former for korrupte aktiviteter, herunder bestikkelse og overtrædelse af konkurrencereglerne. Vi optræder altid professionelt, fair og med integritet i alle vores forretningsaktiviteter og relationer.