Samfundsansvar

Samfundsansvar

Vi tager ansvar for miljø og mennesker.

Vi tager ansvaret på os

Byggebranchen står for næsten 30% af Danmarks samlede CO2-udledning, og som entreprenør er vi bevidste om den indvirkning vores aktiviteter har på miljø og mennesker.

 

Derfor er det vores ambition at føre an, og bruge vores viden, erfaring og ekspertise til at bidrage til at fremme en mere bæredygtig udvikling på tværs af byggebranchen – ikke blot for vores egen og branchens skyld, men også for kunder, klima, og samfund.

 

Vi mener nemlig, at de, der har evnen til at gå forrest, også har pligt til at gøre det.

Vores målsætning

Vores godkendte reduktionsmål er todelt;

  • som koncern skal vi selv være CO2-neutrale i 2030
  • hele vores værdikæde skal være CO2-neutral i 2050

For at dette kan lade sig gøre, skal CO2-udslippet fra vores underentreprenører, leverandører og samarbejdspartnere reduceres med 7% om året i forhold til vores omsætning.

Se hvad vi gør for at nå vores mål

VI OMSÆTTER AMBITIØSE MÅL TIL ANSVARLIGE BYGGERIER

I Pihl Koncernen er vi specialister i projektstyring, nybyg og renovering, egenproduktion og råhuse af alle slags. Vi har stor erfaring indenfor DGNB-certificeret byggeri, og indsatsen varetages på tværs af koncernen med særlig fokus på optimering af materialer og brug af ressourcer.

Med de kompetencer hjælper vi rådgivere, bygherrer, underentreprenører, leverandører og samarbejdspartnere med at imødekomme de rammer, der er sat for at bidrage til udviklingen af det mest mulige bæredygtige byggeri – både klimamæssigt, økonomisk og menneskeligt.

LCA er en integreret del af vores arbejdsgange

Den frivillige bæredygtighedsklasse skal sikre, at byggerier rummer miljø- og klimamæssig kvalitet, social kvalitet og økonomisk kvalitet, at den brede bæredygtighed er indarbejdet, og at alle faser i byggeriets livscyklus tager højde for de tre kvalitetskrav.

 

I Pihl Koncernen anvender vi livstidscyklusanalyser (LCA) til vores klimaregnskab. Derfor er LCA en integreret del af vores arbejdsgange, og vi arbejder indenfor rammerne, som bygningsreglement (BR23), EU’s taksonomiforordning og Den frivillige bæredygtighedsklasse har sat.

Vi efterlever EU's taksonomiforordning

EU’s taksonomiforordning fungerer som et klassifikationssystem. Det giver en klar struktur for, hvilke aktiviteter, der har en væsentlig positiv indvirkning på klima og miljø, og stiller krav om, at virksomheder og finansielle markedsdeltagere har oplysningspligt. Indtil videre er det kun børsnoterede selskaber, der er omfattet af EU’s krav, men på sigt vil EU’s taksonomiforordning også gælde C-virksomheder.

 

Vi er ikke en børsnoteret koncern og er derfor ikke underlagt kravene, alligevel efterlever- og opfylder vi allerede principperne bag EU’s taksonomiforordning.

Vi har tilsluttet os Parisaftalen

Vi mener, at de, der har evnen til at gå forrest, også har pligten til at gøre det.

 

Det har vi i Pihl Koncernen. Derfor har vi som den første entreprenør i Danmark tilsluttet os Parisaftalen og fået godkendt vores handleplan og reduktionsmål af verdens mest anerkendte klimaprogram, Science Based Targets initiative.

 

Med tilslutningen forpligter vi os til at sænke vores CO2-aftryk, og at vi bidrager til kampen om at nå Parisaftalens mål om at holde klodens temperaturstigning på maks. 1,5 grader.

Vi tager samtidig også ansvar for at finde CO2-reduktioner gennem hele vores værdikæde.

Parisaftalen