Vandværket Ved Thorsbro

Vandværket Ved Thorsbro

Nyt moderne vandværk

Vandværket Ved Thorsbro

Vandværket Ved Thorsbro

Nyt moderne vandværk

Blødgjort drikkevand

LM Byg A/S opfører for HOFOR et nyt moderne vandværk i Ishøj, Værket ved Thorsbro. Det nye vandværk skal levere blødgjort drikkevand til flere kommuner i Hovedstadsområdet, hvilket betyder mindre besvær med afkalkning i de små hjem.

Erstatning af gammelt vandværk

Det nye moderne vandværk skal opføres på den gamle vandværksgrund i Ishøj. Byggesagen omfatter etablering af et nyt samlet vandværk til erstatning for det eksisterende værk ved Thorsbro.

Fast tag på tidsplanen

Det nye vandværk bliver i alt 6.600 m2 fordelt på kælder, stue og 1. sal samt 500 kvm ladebygning. Byggesagen er opdelt i storentrepriser, og skal gennemføres sideløbende med de to andre storentreprenører. LM Byg har ansvaret for alle bygnings- og anlægsarbejder for etablering af bygning/klimaskærm inkl. terræn- og ledningsarbejder og bygningsinstallationer.

 

Under udførelse af byggeriet skal det gamle vandværk stadig producere drikkevand til kunderne. Derfor vil den del af det eksisterende vandværk først blive revet ned, når det nye værk er sat i drift i 2023. Dette kræver masser af koordinering og stor kompetence i planlægning og udførelse samt et fast tag på tidsplanen, da der er mange aktører på byggepladsen samtidigt.

Fakta

6.600 m2 fordelt på kælder, stue og 1. sal samt 500 kvm ladebygning.

Bygherre

HOFOR A/S

Storentreptrenør

LM Byg A/S

Ingeniør

COWI og Øllgard Rådgivende Ing.

Arkitekt

PLH Arkitekter A/S

Areal

6.600 m2

Udførelse

2020-2023