Statsfængslet Nordfalster

Statsfængslet Nordfalster

24.000 m2 byggeri

Statsfængslet Nordfalster

Statsfængslet Nordfalster

24.000 m2 byggeri

Fængsel ved Gundslev

Direktoratet for Kriminalforsorgen har opført det lukkede fængsel på i alt 34.896 m2 med plads til ca. 250 indsatte på et 17 ha stort areal ved Gundslev på Nordfalster. Det nye fængsel erstatter det 150 år gamle Vridsløse Statsfængsel. Fængslet har 250-300 permanente statslige arbejdspladser.

 

Storentreprisen på ca. 24.000 m2 omfattede 6 råhuse i 1-2 etager med delvis kælder – 4 normalafdelinger, 1 særafdeling, 1 besøgsafdeling samt blandt andet en indre perimetermur.

 

Fængslet er disponeret som en landsby i et stjerneformet anlæg og består af 10 bygninger, fodboldbane, kulturhus, forretninger og landbrug omgivet af en 6 meter høj og 1,5 kilometer lang mur.

Fakta

LM Byg A/S varetog etablering og drift af egen byggeplads, grundvandssænkning, jordarbejder herunder afgravning og tilfyldning, kloakarbejder herunder regn-, dræn og spildevandsarbejder, in-situ beton herunder bærende konstruktioner og bærende vægge og dæk, levering og montering af betonelementer, badekabiner og stålarbejder.

Bygherre

Kriminalforsorgen

Storentreprenør

LM Byg A/S

Arkitekt

CF Møller A/S

Areal

24.000 m2

Udførelse

2014-2015