Skolen på Strandboulevarden / København Ø

Skolen på Strandboulevarden

Læring og sport

Skolen på Strandboulevarden / København Ø

Skolen på Strandboulevarden

Læring og sport

Totalrenovering

Byggesagen omfatter etablering af en ny sundhedsfremmende skole med plads til aktivitet inde og ude og fritidsfaciliteter på Østerbro. Skolen er firesporet med plads til ca. 1.000 elever.

 

Skolen blev gennemgribende ombygget og renoveret inkl. vægge, lofter, gulve og vinduesudskiftning.

Tre bygninger blev nedrevet og cirka 11.300 m2 ombygget. Der blev etableret 22 basislokaler, personalefaciliteter, ressourcecenter og administration samt kantine for hele skolen.

 

Ved ombygningen ændredes bygningernes bærende konstruktioner. Der blev etableret nye sekundære bygninger, kompletterende bygningsdele og ny rumfordeling. Indvendige overflader samt installationer blev renoveret eller udskiftet. Isolering og ovenlys blev udskiftet på to af bygningerne for at energioptimere.

 

Der blev udført omfattende miljøsanering af bygningerne for både PCB, bly og asbest. 

Hal og udearealer

En ny idrætshal med tilhørende omklædningsrum og depoter blev opført. Hallen med plads til en håndboldbane blev placeret en etage under terræn i en allerede udført byggegrube og blev bygget sammen med den eksisterende skole ved en underjordisk sammenbygning. Adgang til hallen sker gennem en eksisterende nabobygning, mens adgang til taget for skolens børn og for offentligheden sker ad en udvendig trappe. Hallen indgår i bebyggelsen som en stor terrasse.

 

Et grønt udeareal på cirka 5.200 m2 blev omlagt.

Fakta

Skolen på Strandboulevarden har til huse i de bygninger, der oprindeligt blev opført for Finseninstituttet og som ejes af Kræftens Bekæmpelse.

 

Hovedbygningen mod Strandboulevarden blev opført i 1919-1921.

 

Ejendommen består i dag af otte bygninger på samlet 18.000 m2. Bygningerne er opført i tre etager med parterre.

Bygherre

Københavns Ejendomme

Hovedentreprenør

BNS

Ingeniør

Lyngkilde a/s

Arkitekt

Nøhr & Sigsgaard / PLH Arkitekter / White Arkitekter

Areal

Renovering: 11.300 m2 / Nybyggeri: 1.800 m2 / Udeareal: 5.200 m2

Udførelse

2014-2017